ALGOTADING A FOREX

Měnový trh

Forex je zkratka pro Foreign Exchange (směna cizích měn). Jde o mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů, tedy o devizový trh, jehož střední kurzy se považují za oficiální světové kurzy. To je také známé jako Forex Trading, Currency Forex, Forex Exchange Market nebo jen FX.

Forex nemá vlastní burzu, avšak co do každodenních objemů jde jednoznačně o vůbec největší finanční trh světa. Podle odhadů jsou zde denně realizovány transakce v objemu 2 až 5 bilionů amerických dolarů. Zajímavým specifikem Forexu je, že se na něm obchoduje neustále, tak, jak se Zěmě otáčí a probíhají obchodní seance na jednotlivých místních trzích. Z důvodu, aby mohli obchodovat neustále a měli tak možnost okamžité (nezpožděné) reakce na momentální situaci, zakládají velcí světoví hráči své pobočky po celém světě. Finančními centry tedy jsou především: Londýn, NewYork, Tokio, Hong Kong a Sydney.

Forex funguje jako mezibankovní elektronický systém, kde účastníci trhu (banky, pojišťovny, fondy aj.) směňují aktiva v různých měnách a deriváty na aktiva v jiných měnách. Jde tak o nejlikvidnější trh na světě. Při investování na tomto trhu jde o koupě jedné měny a prodej jiné měny. Forex je globálním 24-hodinovým trhem.

Forex je pro účastníky trhu zajímavý také tím, že umožňuje obchodovat s výrazně vyšším objemem finančních prostředků, než jsou Vaše vlastní. Do českého jazyka se tento typ obchodů nejčastěji překládá jako pákové obchody nebo pákový efekt. Poměr vlastních a investovaných prostředků je nejčastěji 1:100. S touto pákou pracuje i náš systém STUFIC. To při vhodně zvolené strategii umožňuje realizovat vysoké výnosy. Při špatném odhadu vývoje trhů to může také znamenat výrazné ztráty.

STUFIC
Motiv Stufic

Ne jen pro dnešek, ale pro celý život!

Algoritmický trading jako významná součást dlouhodobé strategie

Systém Stufic je zcela automatizovaný software zaměřený na obchodování instrumentů měnového trhu. Systém je vyvíjen od roku 2013. Pro reálné obchodování byl použit poprvé v lednu 2015. Od této chvíle až do dnešního dne je pravidelně inovován a testován. Aktuálně je pro reálný trading a investování používána poslední šestnáctá generace toho systému. Za svou dobu existence stačil projít více jak tisícovkou vylepšení a několika stovkami optimalizací. Systém zcela sám monitoruje trh, otvírá obchody, umísťuje ochrany, určuje pravidla výstupu z obchodů a také průběžně informuje lidský dohled.

Obchoduje na základě předem definovaných pravidel. Tato pravidla jsou programu pravidelně dodávána na základě tréninku na historických datech. Trénink má za úkol odhalit významá a pravidelně se opakující chování trhů, která jsou doprovázena vyšší pravděpodobností opětovného výskytu. Klíčovým parametrem je tedy pravděpodobnost, se kterou systém dlouhodobě pracuje. Vstupy do obchodů a jejich ukončení určují vlastní pravidla, která systému průběžně dodáváme. Ta se v závislosti na okolnostech automaticky a průběžně mění. Důležitým prvkem je aktivní ochrana, která pomáhá při delším držení obchodů uchránit dosažený zisk anebo snížit cílový zisk v případě, že se podmínky na trzích nečekaně změní.

Stufic je zaměřen na dlouhodobý výnos. Čas systému hraje do karet tím, že s delším horizontem roste i pravděpodobnost výnosu. Naším hlavním požadavkem je zaměření se na ochranu vložených investic, tak aby byly prostředky vždy připraveny na výnosná období. Z toho důvodu je každý obchod doplněný o výše zmíněný stop loss a target profit. Stufic je jeden z mála systémů, který nikdy neobchoduje bez těchto ochran.