Představení

Vykonáváme správu peněžitého majetku společnosti Parbest a blízkým osobám srovnatelnou s obhospodařováním za účelem dosažení zhodnocení prostředků formou obchodování na měnovém trhu. Náš kapitál a kapitál zapojených investorů je spravován ve společném portfoliu s vyloučením individuálních podmínek. K obchodování využíváme vlastní platformu s jasně formulovanými parametry, výnosovým cílem a předem stanovenými riziky.

Náš trading je založen na nepřetržité matematicko-statistické analýze dat. Díky ní dosahovujeme vysoké úspěšnosti realizovaných obchodů.

A můžeme se pochlubit tím, že zatímco čtete tyto řádky, tak náš automatický systém STUFIC a naše testovací prostředí Icarus, které za sebou mají již 2 úspěšné roky obchodování na hlavních měnových párech, se nepřetržitě zdokonalují v tradingu.

O Nás

Vznikli jsme v roce 2015 po zralém rozhodnutí dát vývoji a obchodování jednotnou právní formu v podobě společnosti Parbest s.r.o.
Naše úzce spolupracující jádro se skládá z kolektivu vývojářů a řádově pěti aktivních členů příspívajících svým know how do designu a logiky automatického obchodního systému.
Máme za sebou více jak dekádu zkušeností s tradingem nejen na Forexu a více jak dvě dekády zkušeností s IT včetně celého spektra programovacích jazyků. Inspiraci nalézáme u úspěšných fondů v zahraničí a v ČR, přičemž naší snahou je tvorba vlastních nástrojů doprovázená velkou motivací překonávat stabilitou a výnosem dlouhodobě nejúspěšnější křivky benchmarků.

„Kdo si vyhlédl cíl, najde k němu i cestu, byť vedla oklikou.“

O.F. Babler

Cesta

Každá akce vyvolává reakci a každá potřeba si žádá uspokojivé řešení. Tím nejpádnějším důvodem vzniku společnosti Parbest s.r.o. byla snaha o realizaci entity, která bude disponovat vlastním vývojovým prostředím a stane se zcela nezávislou na kapacitách třetích stran. Vytvořením vlastního zázemí pro vývoj automatického systému a jeho úspěšným nasazením do reálného prostředí se do značné míry podařilo eliminovat rizika spojená nákladovostí a také s omezenými možnostmi manuálních obchodníků.

Cíl a Vize

Jsme posouváni vnitřní motivací překonávat výkony benchmarků. Přesto jsou pro nás těmi podstatnými pilíři bezpečnost a stabilita, které vždy stojí nad mamonem okamžitého úspěchu. V obchodování se říká „Only sky is the limit“ a my, v souladu s naší motivací, vidíme cíl ve vybudování mezinárodně uznávané autority v segmentu dynamických investic. Toho bychom chtěli dosáhnout pokračováním po současné cestě s dalším rozšiřováním vlastního know-how a otevřeností k novým nápadům.

Odpovědnost

Do jednoho jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou náš kolektiv má nejen vůči investorům, ale také vůči společnosti a k prostředí kolem nás. Kromě efektivního využití zdrojů a zelené energie bychom rádi přispěli k eliminaci systémových rizik. Nejsme zcela spokojeni s úrovní finančního vzdělání v naší krajině, která by podle nás měla začít vstupovat do podvědomí již v útlém věku. Trápí nás také vysoká nevědomost o nešťastném přístupu makléřských domů, jejichž zájmy jsou často v rozporu se zájmy klientů. V tomto ohledu jsme si předsevzali šířit dál naše draze nabité zklušenosti.

Strategie

Pro algoritmický trading využíváme plně automatický systém STUFIC. Logika systému prochází nepřetržitým vývojem již od roku 2012 zatímco principy využití pravděpodobnosti zůstavají stejné. Automatizace procesů přináší obrovské výhody avšak neobejde se bez analytického myšlení a zkušené obsluhy. Naši lidé stále tvoří důležitou součást obchodování. Samotný systém je orientován k rychlému zpracování významných faktorů ovlivňujícíh trh jejímž výsledkem je vstup do obchodu s vyšší mírou úspěšnosti a predikcí dalšího pohybu. K eliminaci rizika a zvýšení potenciálu je náš systém provozován na osmi instrumentech současně. Důsledné nasazení ochranných prvků a volba solidních partnerů výrazně eliminuje negativní korelace a přispívá k dlouhodobé stabilitě výsledků.

Přístup

Etika a transparentnost

Naše cíle by nebylo možné naplnit bez odpovídajícího přístupu k účastníkům systému. Činnost související s obhospodařováním prostředků držíme na nejvyšší úrovni transparentnosti.
Stavy vkladů členů portofila zaznamenáváme na denní bázi. Naše přesné audity mají pro všechny zůčastněné pozitivní vliv nejen na dlouhodobé výsledky složeného úročení, ale i na faktickou férovost výpočtu správcovských odměn.