UKÁZKY Z TESTOVÁNÍ
Testy korelací

Testy korelací měnových párů a různých, současně běžících, nastavení

Statistiky

Statistika průběžného monitorování systému poskytující přehled o každé instanci systému

Statistiky

Vizualizace vzdálenosti cílového profitu nebo stop lossu otevřených obchodů v reálném čase

Výsledky analýz

Zaznamenávání výkonnosti jenotlivých prvků systému

Výsledky analýz

Měření optimální doby ziskovosti indikátorů

Databáze

Implementace prostředí Icarus pro rozsáhlé testování měn a indikátorů

Databáze

Výsledky forward testování týden po týdnu

Databáze

Ukázka hledání optimální kombinace hodiny pro otevření a zavření obchodu

Databáze

Hledání nefunkčních hodnot parametrů s využitím vizualizace rozdílů

Databáze

Porovnání konzistentnosti genetického algoritmu dvou různých testovacích period

INFO

Při hledání optimálních parametrů našeho systému dbáme na to, abychom měli vždy aktivní prvky Stop lossy a Target profity. Jednou z nejdůležitějších zásad, kterou dodržujeme bez výhrad, je vyhýbání se obchodnování typu martingale, grid, ředění a jiným nebezpečným způsobům tradingu.

V testování vyvíjíme vešekrou snahu o získání co nejvěrnějšího obrázku o budoucím chvání systému. S využitím výpočetního výkonu a automatizace produkujeme kolem 100 (tzv. out of sample) testů za minutu.
Testy probíhají na historických datech a to i mnohokrát za sebou, aby byla do značné míry eliminována též počítačová entropie.
K filtraci ideálních výsledků používáme vlastní vyhodnocovací metodiku, jejíž komplexní pravidla tvoří součást testovacího prostředí Icarus.

Pří obchodování na Forexu nelze nikdy zcela předvídat nenadálé situace. Eliminací rizik do značné míry potlačuje správný money management a přizpůsobení velikosti objemu obchodů. Ideální období k tradingu